Där samhällsstödet brister

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Förälder / NPF

Ett barn som inte kan vara i skolan – enligt mina erfarenheter ofta pga för få eller fel anpassningar – är hemma istället, helt eller delvis. Det barnet behöver tas om hand.

Försäkringskassan (VAB)

Det är svårt (omöjligt?) att sjukskriva ett barn idag (iaf långsiktigt). Men om man ändå lyckas få det på papper så kan man ansöka om VAB till Fk. Däremot är jag osäker hur lätt eller svårt det är att få det beviljat av Fk under kortare eller längre tid. Jag känner knappt till någon som har detta. Vet du?

Kommunstöd

Det går att ansöka om stöd för barnet via LSS – någon som kommer hem och tar hand om barnet så föräldrarna kan göra annat. Dock ej under skoltid, för då ska barnet vara i skolan.

Föräldrar

Föräldrar förväntas alltså lyckas ta hand om sitt sjuka barn OCH tjäna pengar? Se till att barnet – som kanske är utmattat, deprimerat, har ångest och är helt skild från all social aktivitet – mår bra. Se till att barnet får mat. Se till att barnet får vård. Se till att skolan anpassar rätt. Se till att undvika böter för skolfrånvaro. Se till att inte bränna ut sig själv. Se till att…

LÖSNING?!

Långsiktigt ser jag att en stor del av lösningen ligger i tidiga och snabba insatser i förskola och skola. Då behövs kunskap och omfattande förändringar. Jag såg exempel på en skola som planerat sin tillgänglighet och pedagogik för de som behöver extra stöd. Då funkar det även för övriga. Istället för, som nu, erbjuda en skola för de som klarar sig själva och hoppas på det bästa.

Vad tänker du kring långsiktiga lösningar?

Kortsiktigt är det MÅÅÅNGA bränder att släcka… Jag gör det jag kan:

  • Sprider information och delar min kunskap om NPF (bl.a. forskning, strategier och min historia).
  • NPF-yoga-kurser för NPF-föräldrar. För att vi ska få fokusera på våra egna behov och träffa föräldrar i samma situation.

Anna Malcus
DITT LUGN I STORMEN
_______________________________________