Inkludering


-> Om jag sitter i ett rum med andra människor – är jag inkluderad då? Om jag pratar, inte pratar, skrattar, inte skrattar…?

-> Om jag blivit inbjuden och välkomnad, men miljön jag ska till inte är anpassad för vad jag klarar av så jag får ta mig hem igen – är jag inkluderad då?

-> Om jag är inbjuden, välkomnad och MÅSTE stanna kvar, oavsett om jag kan hantera miljön eller inte – är jag inkluderad då? …för om jag går hem, när jag inte mäktar med, så kanske jag får böter, eller så kanske min närmaste släkt hotas med granskning för att se om de är bra för mig.

Många barn i skolan idag, med ex autism eller ADHD, tvingas till ”inkludering” med ordet skolplikt som förevändning. De förväntas vara i skolan på samma eller liknande premisser som neurotypiska (=människor utan en funktionsvariation). Flera av dessa barn tappar så mycket energi av att befinna sig i den miljön att de blir sk hemmasittare eller iaf borta väldigt mycket från skolan. Det kallar jag EXKLUDERING!

Eftersom skolplikten gäller alla barn så borde väl miljön vara anpassad att ta emot alla barn!?!? När kommer beslutsfattarna, och i förlängningen utförarna, ta ansvar för detta!?

Anna Malcus, Medveten Yoga
DITT LUGN I STORMEN

 

https://medvetenyoga.se/product/yoga-inner-circle/