Nedan ser hittar du länkar eller beskrivningar till några meditationer. Lycka till!

Tysta meditationer

Följande meditationer kan vara andningsmeditationer utan mantra, men även meditationer där ett mantra ska vibreras mentalt, eller spelas i bakgrunden:

  • Alternerande andning för ett klart och fokuserat sinne:
    Långa djupa andetag: andas in genom vänster näsborre, ut genom höger, in genom höger och ut genom vänster. Upprepa cykeln i 3-11 minuter.

Mantrameditationer

Följande meditationer görs genom att sjunga/repetera ett yoga-mantra: